Εγγυήσεις προϊόντων

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

 

Τα προϊόντα που εμπορεύεται το www.k73.gr καλύπτονται από νόμιμη εγγύηση που παρέχει στον καταναλωτή ο εκάστοτε προμηθευτής-κατασκευαστής των προϊόντων. Επικοινωνήστε με το www.k73.gr στο τηλ. 210-8832688, FAX 210-8832688 ή με e-mail στο sales@k73.gr ή αυτοπροσώπως στο φυσικό μας κατάστημα στην Αθήνα, οδός Κυψέλης, αρ. 72, Τ.Κ. 11362, για να ενημερωθείτε σχετικά με τους ειδικότερους όρους της εγγύησης του προϊόντος που αγοράσατε, την έδρα του προμηθευτή ? κατασκευαστή και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία που αφορά την εγγύηση του προϊόντος σας.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

 

Το εξειδικευμένο προσωπικό της Επιχείρησής μας, βρίσκεται δίπλα σας, ανά πάσα στιγμή, πριν αλλά και μετά την παράδοση των προϊόντων μας, έτοιμο να σας λύσει οποιοδήποτε πρόβλημα και απορία. Στο τηλ. 210-8832688, FAX 210-8832688 ή με e-mail στο sales@k73.gr ή αυτοπροσώπως στο φυσικό μας κατάστημα μπορείτε να αναφέρετε οποιοδήποτε παράπονο ή πρόβλημα που τυχόν αντιμετωπίζετε σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας. Απευθυνθείτε στο φυσικό μας κατάστημα (στην Αθήνα, οδός Κυψέλης, αρ. 72, Τ.Κ. 11362) σε περίπτωση ανάγκης για διόρθωση ? επισκευή των προϊόντων, καθώς και για ό,τι αφορά στην εγγύηση των προϊόντων που παρέχει, κατά νόμο, ο προμηθευτής.